O nas

Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej oraz Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie – reaktywowane w dniu 27 kwietnia 1993 roku i wpisane do rejestru Stowarzyszeń 29 listopada 1993 roku – jest ściśle związane z Uczelniami Sopockimi WSHM, WSE i Wydziałami Ekonomicznymi UG stanowiącymi Sopocki Ośrodek Nauk Ekonomicznych, które korzeniami sięgają do powołanego w 1942 roku w okupowanej Warszawie Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich (TUZZ), przy którym powstał Instytut Morski. Założycielami jego byli: doc. dr Władysław Kowalenko jako przewodniczący z uprawnieniami dziekana, mgr Tadeusz Ocioszyński oraz ksiądz dr Maksymilian Rode.

Kadrę wykładowców zaś tworzyli legendarni dziś profesorowie: M. Bogdanowicz, T. Chrząszcz, A. Czekalski, B. Kasprowicz, W. Kowalenko, S. Królikowski, T. Ocioszyński. Aktualnie Ich nazwiskami uhonorowane są aule i sale wykładowe zarówno na Wydziale Ekonomicznym, jak i Zarządzania UG w Sopocie. Nazwiska tych profesorów będą przewijać się przez wszystkie etapy rozwoju Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych do czasu powołania Uniwersytetu Gdańskiego włącznie. Odzyskanie przez Polskę po II wojnie światowej szerokiego dostępu do morza stało się impulsem szybkiego powołania do życia Uczelni kształcącej specjalistów do „uprawy morza”. Powstała w Sopocie Wyższa Szkoła Handlu Morskiego rozpoczęła wykłady już w czerwcu 1945 roku bazując na studentach Instytutu Morskiego przy TUZZ w Warszawie Założycielami tej Uczelni byli oczywiście profesorowie Instytutu Morskiego. Pierwsi studenci – byli to przeważnie młodzi, ale już w pełni dojrzali ludzie – urodzeni w latach 20-tych, którym wojna wpisała w życiorysy różnorodne, ale zawsze trudne i bolesne losy i doświadczenia. Najczęściej były to doświadczenia walki zbrojnej w szeregach AK, Powstania Warszawskiego i innych formacji partyzanckich ruchu oporu w różnych rejonach kraju.
W pierwszych czterech latach powojennych w kraju, a zwłaszcza na Wybrzeżu, żywa była jeszcze nadzieja na zachowanie tradycyjnych metod funkcjonowania gospodarki rynkowej. Początkowo, bowiem do roku 1947 ówczesne władze PRL objęły nacjonalizacją tylko większe przedsiębiorstwa. Największym autorytetem WSHM był prof. Eugeniusz Kwiatkowski, który rozpoczął proces odbudowy gospodarki morskiej skoncentrowanej z natury rzeczy w Gdyni i Gdańsku – co nawiązywało do tradycji i nazw przedwojennych wielu firm usługowych we wszystkich branżach. Radykalna zmiana na Uczelni nastąpiła na przełomie lat 1949/1950, kiedy to powojenne, polityczno-partyjne władze PRL narzuciły krajowi jednolity, państwowo – scentralizowany model prowadzenia działalności gospodarczej.

W tych warunkach w lutym 1949 roku absolwenci WSHM z lat 1947 i 1948 założyli Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, na co początkowo ówczesne władze wyraziły zgodę. Nieoficjalnym celem powołania tego Stowarzyszenia było zjednoczenie absolwentów IM przy TUZZ i WSHM, którzy włączyli się już aktywnie w proces rozwoju całego sektora usługowo-morskiego. To z ich szeregów rekrutowała się kadra kierownicza dużych i małych przedsiębiorstw gospodarki morskiej. W takich warunkach WSHM rozwijając się na miarę ówczesnych możliwości i potrzeb weszła w ostatnie lata swojej działalności jako dojrzała placówka naukowa służąca polskiej gospodarce morskiej współpracującej ściśle z różnymi krajami zamorskimi. Zaczęło to nie odpowiadać współczesnym władzom politycznym.
Uchwałą Rady Ministrów nr 348 z dnia 3 maja 1952 roku zmieniono nazwę tej Uczelni na Wyższą Szkolę Ekonomiczną W Sopocie, co spotkało się z dużym niezadowoleniem. WSHM – jej oryginalna nazwa niejednokrotnie była magnesem przyciągającym młodzież z całej Polski. Nazwa ta była wówczas i pozostaje do dziś dnia symbolem trwałych związków Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych z gospodarka morską i dążeniem do służenia „uprawie polskiego morza”. Zmiana nazwy Uczelni pociągnęła za sobą zmiany w kadrze profesorskiej oraz w programie nauczania. Niewygodni profesorowie zostali zwolnieni, a nawet, jak na przykład prof. E. Kwiatkowski – wysiedleni z Wybrzeża bez prawa powrotu. Nie wszyscy z nich doczekali się powstania wolnej Rzeczpospolitej Polski.

Wielu absolwentów WSHM, a następnie WSE – jej spadkobierczyni – pozostało na uczelni, gdzie piastowali różne stanowiska do dziekanów i rektorów włącznie. Po zmianie nazwy WSHM na WSE Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie działało nieoficjalnie. Pomimo to były organizowane Zjazdy Absolwentów WSHM i WSE, których organizatorami byli członkowie Stowarzyszenia Absolwentów WSHM razem z absolwentami WSE, jak: Jerzy Raminger, Jerzy Wojtysko, Józef Kucharski, Adam Sygalt, Janina Trebert, Stanisław Teodorowicz, dr Michał Stalski, prof. Leopold Kużma, prof. Sławomir Borowicz, prof. Tadeusz Szczepaniak, prof. Janusz Neider, mgr Bohdan Sienkiewicz.
18 lat później w 1970 roku powstał Uniwersytet Gdański, a Wyższa Szkoła Ekonomiczna została przekształcona organizacyjnie na wydziały uniwersyteckie o nazwach: Wydział Ekonomiki Transportu oraz Wydział Ekonomiki Produkcji. Z dniem 1 października 1993 roku Wydziały te zmieniły swoje nazwy na Wydział Ekonomiczny oraz Wydział Zarządzania, które istnieją do dziś.

We wrześniu 1992 roku z okazji 50-lecia powstania w Warszawie Instytutu Morskiego, miała miejsce w Sopocie Konferencja Naukowa. Wówczas to po raz pierwszy przedstawiona została publicznie przez absolwentów WSHM idea reaktywowania Stowarzyszenia Absolwentów WSHM. Spotkała się ona z bardzo pozytywnym odzewem ze strony zebranych uczestników, wśród których byli zarówno pierwsi absolwenci WSHM, WSE, jak i świeżo upieczeni absolwenci Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Dnia 27 kwietnia 1993 roku zebrała się grupa inicjatywna, która przyjęła Statut i upoważniła Komitet Założycielski do złożenia wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, któremu nadano nazwę z 1949 roku – „ Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie” oraz dodano „Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Wydziałów Ekonomicznych UG w Sopocie”. Spośród 18-osobowej grupy inicjatywnej wybrano jednogłośnie Komitet Założycielski w skład, którego weszli (w kolejności alfabetycznej):

  1. mgr Józef Kucharski – absolwent WSHM
  2. prof. Janusz Neider – absolwent WSE
  3. mgr Elżbieta Przybylska – absolwentka UG
  4. mgr Jerzy Raminger – absolwent WSHM – członek zarządu z 1949r.
  5. mgr Jerzy Wojtysko – absolwent WSHM – v-ce prezes zarządu z 1949r

29 listopada 1993 roku decyzją Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie obejmujące swym działaniem wszystkie Uczelnie Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych, tj. WSHM, WSE i Wydziały Ekonomiczne Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie – o nazwie: „Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej oraz Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego”. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w dalszym ciągu w budynku Wydziału Ekonomicznego UG przy ul. Armii Krajowej 1119/121 w Sopocie, pokój 414, tel/fax: 058 523 14 51, centrala UG: 058 523 10 00 (wew. 1451).

 

Należy dodać, że zgodnie ze Statutem w ramach organizacyjnych Stowarzyszenia zostało powołanych pięć kół terenowych, tj. w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Szanghaju oraz w trakcie organizacji w Olsztynie, Berlinie i w Reykjaviku. Od stycznia 2006 roku Zarząd Stowarzyszenia wydaje kwartalnik o nazwie „Absolwent”. Do tego czasu ukazało się 12 numerów. Do najważniejszych publikacji Stowarzyszenia należy zaliczyć:

  • „50 lat akademickich studiów ekonomicznych w Sopocie WSHM* WSE* UG*”, wydanej w 1997 roku.
  • „Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w Sopocie – Wspomnienia i Refleksje Studentów”, wydanej w 2008 roku.
  • Jubileuszowe wydanie z 2012 roku pt. „Jubileusz 60.lecia Stowarzyszenia Absolwentów w Sopocie 1949 – 2009”.

p. o. Prezesa Zarządu – mgr Romuald Meyer

 

Sopot, styczeń 2013