Relacja ze spotkania w Klubie Absolwenta Ekonomisty

przez | 22 lutego 2019

Spotkanie odbyło się w czwartek 21 lutego 2019 roku na Wydziale ekonomicznym UG w Sopocie. Tematem debaty była szeroko rozumiana gospodarka morska. Zaprosiliśmy do wygłoszenia prelekcji kol. Janusza Jarosińskiego, byłego Prezesa Zarządu Portu w Gdyni – naszego absolwenta z 1977 roku.

Wprowadzenia do tematu dokonał kol. Romuald Meyer wskazując na następujące zagadnienia:

  • Potencjał Portu w Gdyni – stopień jego wykorzystania i plany rozwojowe,
  • Potencjał Portu w Gdańsku – stopień jego wykorzystania i plany rozwojowe,
  • Przekop przez Mierzeję Wiślaną – czy jest potrzebny? Czy jest uzasadniony ekonomicznie?

Kol. Janusz Jarosiński dokonał wszechstronnej analizy tematu dzieląc się z nami swoją unikalną wiedzą i doświadczeniem. Po wysłuchaniu jego wywodów umiemy sobie wyobrazić miejsce i rolę polskich portów w porównaniu z innymi na Bałtyku, z największymi w Europie, a nawet z największymi w Chinach. Wielu uczestników zadawało pytania i wypowiadało swoją opinie w tym zakresie. Poniżej hasłowo przedstawiamy kwestie poruszane w pytaniach:

  • Czy w Gdyni powstanie port zewnętrzny? Na ile wpłynie to na wielkość obrotów?
  • Jak pokonać „wąskie gardło drogowe” w Gdyni?
  • Czy w Gdańsku jest potencjał do podwojenia ilości przeładunków?
  • Jaki jest sens dokonania przekopu przez Mierzeję Wiślaną?
  • Czy taka inwestycja jest doszacowana kosztowo? Czy w ogóle, a jeżeli tak to kiedy się zwróci?

Po dwóch godzinach bardzo owocnej wymiany pytań i odpowiedzi uczestnicy w liczbie około 40 gromkimi brawami podziękowali kol. Januszowi Jarosińskiemu.

Kol. Romuald Meyer podziękował za przybycie i zaprosił na kolejne spotkanie w dniu 21 marca 2019 roku, które będzie poświęcone polityce obronnej Polski. Staramy się aby naszym gościem w tym dniu był kol. Zbigniew Wojciech Okoński, nasz absolwent z 1972 roku, który był ministrem Obrony Narodowej w Rządzie Premiera Józefa Oleksego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.