Absolwenci dyplomaci na Wydziale Ekonomicznym UG

przez | 22 lutego 2018

Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie zorganizowało 21 lutego 2018 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego Absolwencką Debatę Dyplomatyczną pt. Oblicza demokracji – ambasador jako polskie okna na świat, konsul honorowy, czyli zagraniczne spojrzenie na Polskę.

Debata stała się okazją do porozmawiania w gronie absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy sprawowali lub nadal sprawują funkcje dyplomatyczne o zadaniach i możliwościach jakie daje sprawowanie funkcji ambasadora lub konsula, a także poruszenia zagadnień związanych z polską polityką zagraniczną i aktualnymi problemami polskiej dyplomacji.

W debacie udział wzięli: Stanisław Ciosek – ambasador w ZSRR i Rosji w latach 1989–1996, Jan Głuchowski – ambasador RP w Bangladeszu w 1991 r., Stefan Radomski – ambasador RP w Turkmenistanie w latach 2010-2012, radca handlowy w Biurze Radcy Handlowego w Konsulacie Generalnym w Sydney w latach 1991-1996, zastępca kierownika placówki w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Wiedniu w latach 2004-2007 oraz Stanisław Laskowski – honorowy konsul generalny Islandii w Gdańsku.

Przybyłych na spotkanie gości powitali: Romuald Meyer – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych UG oraz Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG – dr hab. Monika Bąk, profesor nadzwyczajny.

Debatę poprowadził Maciej Goniszewski, członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów, a zarazem kierownik Radia UG MORS.

W pierwszej części debaty miała miejsce dyskusja na temat polskiej polityki zagranicznej. Uczestnicy debaty skomentowali obecny kryzys dyplomatyczny w relacjach pomiędzy Polską a Izraelem, a także udzielili odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu polityka zagraniczna wpływa na relacje gospodarcze pomiędzy danymi krajami.

Kolejny punkt dyskusji skupił się na tematyce rosyjskiej – m.in. tym, czy da się pogodzić interesy polityczno-gospodarcze Rosji z interesami państw ościennych, w tym  krajów dawnych republik radzieckich, a także jak powinny wyglądać dalsze stosunki polsko-rosyjskie na płaszczyźnie dyplomatycznej i gospodarczej. W tej części dyskusji swoimi przemyśleniami, bazującymi na olbrzymiej wiedzy i doświadczeniu w relacjach polsko-rosyjskich podzielił się Stanisław Ciosek, były ambasador Polski w Rosji.

W drugiej części debaty jej uczestnicy zostali poproszeni o podzielenie się swoimi doświadczeniami na temat postrzegania Polski oraz poziomu znajomości naszego kraju wśród mieszkańców Rosji, Islandii, Turkmenistanu i Bangladeszu, a więc krajów, z którymi związane były m.in. ich doświadczenia dyplomatyczne.

W ostatniej części debaty publiczność reprezentowana przez liczne grono studentów miała możliwość zadawania pytań uczestnikom spotkania.

Debata zakończyła się wręczeniem uczestnikom przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów pamiątkowych dyplomów jako dowód podziękowania za udział w spotkaniu.

Debata odbyła się pod patronatem Uniwersytetu Gdańskiego i JM Rektora dr hab. Jerzego Gwizdały, prof. nadzwyczajnego oraz wydziałów: Ekonomicznego, Nauk Społecznych i Zarządzania UG.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali: Radio Gdańsk, Magazyn Pomorski, Radio UG MORS, Gazeta Uniwersytecka i Akademicka – Pomorska Studencka Platforma Informacyjna.

 

Tekst i zdjęcia: Piotr Szpajer, Sekcja Promocji Uniwersytet Gdański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.