Spotkanie z dziekanem Wydziału Zarządzania UG i opłatek Stowarzyszenia Absolwentów

przez | 1 grudnia 2017

Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie zaprasza na spotkanie z: prof. dr hab. Mirosławem Szrederem, dziekanem Wydziału Zarządzania. Spotkanie będzie poświęcone znaczeniu statystyki w codziennym życiu. Będzie to też okazja do porozmawiania o perspektywach Wydziału Zarządzania UG. Po wykładzie złożymy sobie życzenia i podzielimy się opłatkiem.

Prof. Mirosław Szreder to nie tylko naukowiec specjalizujący się w zakresie wykorzystania statystyki w gospodarce, ale także ceniony publicysta piszący w zrozumiały sposób o jednym z najbardziej zmatematyzowanych obszarów nauk ekonomicznych. Jego artykuły na ten temat można przeczytać w popularnych dziennikach i tygodnikach. Jest też absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji UG i wieloletnim dziekanem Wydziału Zarządzania, spotkanie z nim będzie więc okazją do przypomnienia sobie życia studenckiego lat 70. W Sopocie i dowiedzenia się jaka przyszłość rysuje się przed sopockimi wydziałami Uniwersytetu Gdańskiego.

Stowarzyszenie zaprasza na spotkanie wszystkich zainteresowanych zarządzaniem i statystyką oraz perspektywami pomorskiej nauki w obszarze ekonomii. Spotkanie odbędzie się w Sali 210 Wydziału Ekonomicznego 14 grudnia o godzinie 17.00. Miła i świąteczna atmosfera w gronie obecnych i byłych studentów kierunków ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego i szkół wyższych, z których UG się wywodzi gwarantowana. Spotkanie może też być okazją do przystąpienia do Stowarzyszenia Absolwentów.

Nota biograficzna za Gedanopedią

MIROSŁAW SZREDER (ur. 26 XII 1957 Wejherowo), ekonomista, naukowiec. W 1976 roku ukończył IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdyni, w latach 1976–1980 studiował na Wydziale Ekonomiki Produkcji (obecny Wydział Zarządzania) Uniwersytetu Gdańskiego (UG), gdzie podjął pracę. Od roku 1987 doktor, od 1994 doktor habilitowany, od 2005 profesor tytularny, od 2006 profesor zwyczajny. W 1991, 1993 i 1996 odbył staże w University of Leicester i University of Edinburgh, w 2000 w Loyola University of Chicago. W 1996–2002 prodziekan Wydziału Zarządzania UG, 2002–2008 dziekan, w 2007 kierownik Katedry Statystyki UG. Wybrany prorektorem UG do spraw rozwoju i finansów w kadencji 2012–2016. Od 2016 dziekan Wydziału Zarządzania UG. Specjalizuje się w rozwoju i nowych zastosowaniach nauk ilościowych, porządkowaniu, rozwinięciu i upowszechnieniu metod statystycznych w badaniach sondażowych, w szczególności w badaniach opinii społecznej. Autor m.in. Metody i techniki sondażowych badań opinii (2004, 2010), redaktor i współautor East European Enterprises in the Process of Transformation to a Market Economy (1998). Od 2008 roku sekretarz naukowy Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, od 2009 redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Statystyczny”. Odznaczony m.in. w 2009 Krzyżem Kawalerskim OOP, w 2011 otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk humanistycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.