List okolicznościowy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

przez | 14 grudnia 2016

W dniu 09 grudnia 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, Wyższej Szkoły Ekonomicznej Sopocie i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą w Sopocie. Zebrani wysłuchali sprawozdań z działalności w okresie od 13 grudnia 2013 roku do 09 grudnia 2016 roku. Udzielono absolutorium ustępującym władzom: Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu, przeprowadzono dyskusję programową oraz wybrano władze na kolejną kadencję obejmującą lata 2017 – 2019.

 1.  Prezesem Zarządu został‚ ponownie mgr Romuald Meyer – przy czym przyjmując wybór zastrzegł‚ sobie możliwość rezygnacji z funkcji po roku jej sprawowania,
 2. Członkami Zarządu zostali:
 • mgr Maciej Goniszewski,
 • mgr Paweł Kowalski,
 • dr Jacek Maślankowski,
 • mgr Katarzyna Wielgomas,
 1. do Komisji Rewizyjnej wybrano:
 • mgr Wanda Dobrowolska Parfieńczyk,
 • mgr Barbara Olszewska Dreger,
 • mgr Krystyna Żuk.

Komisja wybrała na Przewodniczącego mgr Wandę Dobrowolską Parfieńczyk.

 1. do Sądu Koleżeńskiego wybrano:
 • mgr Krystyna Delebis Kwoka,
 • prof. dr hab. Dariusz Filar,
 • mgr Janusz Jarosiński,
 • prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk,
 • mgr Jan Szurek.

Sąd Koleżeński wybrał Przewodniczącego prof. dr hab. Jerzego Młynarczyka.

Na dzień 13 stycznia 2017 roku na godzinę 16.00 do Sali C2 na Wydziale Ekonomicznym zwołano pierwsze posiedzenie wspólne wszystkich wybranych władz. Na posiedzeniu Prezes Zarządu mgr Romuald Meyer przedstawi cele Stowarzyszenia na bieżącą kadencję oraz zaproponuje podział zadań dla poszczególnych członków Zarządu.

Dziękuję wszystkim członkom ustępujących władz za owocną pracę w minionej kadencji. Jestem przekonany, że możemy liczyć na Wasze dalsze zaangażowanie w projekty, które zamierzamy realizować dla dobra wspólnego.

Życzę wszystkim członkom i sympatykom Pogodnych Świąt wśród ludzi życzliwych i samych sukcesów osobistych i zawodowych w 2017 roku. Pozostaję z wyrazami szacunku.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Romuald Meyer

 

List Prezesa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.