Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 2016

przez | 26 listopada 2016

Zgodnie z wymogami Statutu Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i Wydz. Ek. UG w Sopocie (art.10. pkt.2.), uprzejmie zawiadamiamy o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i Wydz. Ek. UG w Sopocie, które odbędzie się w dniu 09 grudnia 2016r. (piątek) o godz. 16.30 w I terminie, a o godz. 16.45  w II terminie w Sali Konferencyjnej Nr 8 – Wydział Ekonomiczny UG w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 119/121.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego – Prezes Zarządu.
 2. Wręczenie medali: 70- lecia Stowarzyszenia i Zasłużony dla Uniwersytetu Gdańskiego.
 3. Wystąpienia zaproszonych Gości.
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków

Przewodniczący przejmuje prowadzenie obrad Zgromadzenia.

 1. Wybór protokolanta.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.
 3. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia –  od 13 grudnia 2013 do 09 grudnia 2016r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej –  od 13 grudnia 2013 do 09 grudnia 2016 roku
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego –  od 13 grudnia 2013 do 09 grudnia 2016 roku
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Absolutorium za działalność w w/w okresie
  1. Zarządowi
  2. Komisji Rewizyjnej
  3. Sądowi Koleżeńskiemu
 9. Zgłaszanie kandydatów:
  1. do Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów
  2. na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
  3. do Komisji Rewizyjnej
  4. do Sądu Koleżeńskiego.
 10. Wybory
 11. Dyskusja programowa dotycząca tez zawartych w materiałach sprawozdawczych.
 12. Ogłoszenie wyników wyborów – Przewodniczący Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.
 13. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów.
 14. Przedstawienie wniosków i uchwał przez Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał.
 15. Podjęcie uchwał zaproponowanych przez Komisję Wniosków i Uchwał.
 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
 17. Złożenie  życzeń świąteczno-noworocznych oraz poczęstunek.

Prosimy wszystkich członków Stowarzyszenia o punktualne przybycie.
Zarząd Stowarzyszenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.