Spotkajmy się z Panem Dominikiem Bień!

przez | 10 listopada 2016

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia serdecznie zapraszam na spotkanie członków i sympatyków w dniu 18 listopada 2016 roku o godzinie 16.30 w Sali nr C2 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie.

Naszym gościem w klubie Absolwenta będzie Pan Dominik Bień  Redaktor Naczelny Czasopisma Młodych Badaczy „Zatoka Nauki”. Czasopismo to będzie wydawane przez Uniwersytet Gdański dla wszystkich zainteresowanych historią uczelni i jej poprzedniczkami – szkołami wyższymi, z których wywodzi się Uniwersytet Gdański.

Pan Dominik Bień przedstawi nam założenia i cele przedsięwzięcia oraz zachęci nas – Absolwentów – do digitalizacji swoich wspomnień  do wykorzystania dla współczesnych badaczy przeszłości.

Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w spotkaniu. Równocześnie informuję, że na dzień 09 grudnia 2016 roku Zarząd postanowił zwołać Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków, kończące kolejną trzyletnią kadencję władz naszego Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

Romuald Meyer 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.