Zjazd wszystkich absolwentów Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych w 2016 roku

przez | 22 października 2015
Rys historyczny naszego Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego jest organizacją zrzeszającą Absolwentów SOPOCKIEGO OŚRODKA NAUK EKONOMICZNYCH, istniejącą od 1949 roku. Twórcami Stowarzyszenia byli Absolwenci Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, funkcjonującej od 1945 roku w Gdyni, przeniesionej w 1946 roku do Sopotu –  obecnie ul. Armii Krajowej 101.

Zakres działalności Stowarzyszenia obejmuje między innymi:

 • Tworzenie warunków, sprzyjających integracji towarzyskiej i zawodowej
 • Pomoc koleżeńska Absolwentom
 • Propagowanie osiągnięć Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych
 • Kultywowanie tradycji i przekazywanie doświadczeń obecnym studentom
 • Podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju polskiej gospodarki morskiej
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z Absolwentami innych uczelni
 • Organizowanie cyklicznych spotkań z ciekawymi i zasłużonymi Ludźmi Morza
 • Uczestnictwo w spotkaniach rocznicowych Absolwentów naszych Alma Mater
 • Przyjmowanie nowych członków i sympatyków do naszego Stowarzyszenia.

Tym samym, w 2016 roku minie 70 lat  od powstania w Sopocie Ośrodka Akademickiego, kształcącego ekonomistów różnych specjalności, zwłaszcza na potrzeby gospodarki morskiej.

 

Zbliżający się jubileusz stał się przyczynkiem do podjęcia się przez nasze Stowarzyszenie organizacji

ZJAZDU WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW naszej ALMA MATER!

Dla jednych jest nią Wyższa Szkoła Handlu Morskiego, dla kolejnych roczników Wyższa Szkoła Ekonomiczna, a dla wszystkich Absolwentów od 1970 roku Uniwersytet Gdański.

Wśród nas nie powinno zabraknąć nikogo, kto zachował sentyment do tych młodzieńczych lat spędzonych nad Bałtykiem.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Absolwentów i Sympatyków – Spotkajmy się w Sopocie w dniu 25 czerwca 2016 roku!

Oczekujące nas zadania
 • W październiku br. odbędzie się spotkanie zarządu Stowarzyszenia Absolwentów z opiekunami Kół Naukowych, działających na Wydziałach: Ekonomicznym i Zarządzania w celu uzgodnienia szczegółowych zadań oraz wzajemnej współpracy dotyczącej stosownego przygotowania 70-lecia Zjazdu w 2016 roku.
 • Koła Naukowe włączą się w opracowanie materiałów, zebranych przez Stowarzyszenie w ramach swojej działalności.
 • Zjazd zostanie poszerzony o warsztaty dla Kół Naukowych, które staną się doskonałą okazją do prezentacji dorobku i możliwości kooperacji z przedsiębiorstwami.
 • Koła Naukowe zadbają o udział w warsztatach swoich byłych członków, którzy świetnie funkcjonują obecnie w biznesie, mogących stanowić żywy dowód na możliwość osiągnięcia sukcesu dzięki ukończeniu studiów na UG w Sopocie.
 • Po części oficjalnej Zjazdu odbędzie się dyskusja panelowa na temat: „Czego studenci, którzy wkrótce będą absolwentami, oczekują od Stowarzyszenia Absolwentów..!?” Panelistami będą przedstawiciele Samorządu Studenckiego, Kół Naukowych oraz Pracowników naukowych. Mamy nadzieję, że Panel stanie się doskonałą okazją do wypracowania takiej koncepcji funkcjonowania Stowarzyszenia, która zbliży Absolwentów różnych roczników, dając możliwość wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o powołaniu na stanowisko Koordynatora Zjazdu 70-lecia Akademickiego Ośrodka Ekonomicznego w Sopocie

Pani Elżbiety Gończ.

We wszelkich sprawach związanych z wydarzeniem prosimy się kontaktować z Panią Koordynator poprzez:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.