Relacja z udziału w Sopockim Festynie Organizacji Pozarządowych – 12.09.2015 r.

przez | 21 września 2015

W dniu 12 września 2015 roku w Sopocie odbył się już po raz trzynasty  Festyn Organizacji Pozarządowych, w którym aktywnie uczestniczyło nasze Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i WE UG.

Zgodnie z ustalonym Programem Festynu Sopockiego najpierw odbyła się Parada Pozarządowa. W przemarszu ul. Bohaterów Monte Cassino do Skweru Kuracyjnego Sopockiego Molo brali udział wszyscy uczestnicy Festynu w odpowiednio dobranych strojach, reklamujących swe organizacje pozarządowe poprzez rozdawanie swych ulotek, jak również instytucje publiczne, fundacje oraz Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i WE UG w Sopocie.

W Paradzie Pozarządowej także uczestniczył osobiście prezydent m. Sopotu Jacek Karnowski, witając się z uczestnikami przemarszu ! O godz. 12:00 nastąpiło oficjalne otwarcie XIII Sopockiego Festynu Organizacji Pozarządowych na Muszli Koncertowej, gdzie nastąpiło wręczenie Nagrody Prezydenta m. Sopotu „Sopockie Serce” dla organizacji pozarządowej za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Po zakończeniu części oficjalnej Programu Sopockiego Festynu zwiedzający z dużym zainteresowaniem odwiedzali Muszlę Koncertową Sopockiego Molo, gdzie odbywały się koncerty i występy artystyczne, jak również w określonym czasie aktywna prezentacja działalności poszczególnych Uczestników Festynu.

Między innymi wystąpił Michał Korkozowicz wiceprezes zarządu Stowarzyszenia WSHM, WSE i WE Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. W swej krótkiej prezentacji przedstawił działalność naszego Stowarzyszenia ze szczególnym podkreśleniem historii powstania Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych UG w 1949 roku, dążąc  do podtrzymywania więzi Absolwentów z Uczelnią i swoimi „Następcami”.

Podkreślił, iż zawdzięczając w wielkim stopniu Grupie Pracowników Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, którzy mieli wizję uczelni kształcącej kadry ekonomistów dla koniecznych potrzeb powojennej odbudowy naszego kraju i szybkiego rozwoju gospodarki morskiej, dostrzegając przy tym duży potencjał Sopotu, jako Ośrodka Akademickiego. W 1946 roku Wyższa Szkoła Handlu Morskiego została przeniesiona z Gdyni do Sopotu. Ponadto należy dodać, że zawdzięczamy tak  wybitnym ludziom, jak Eugeniusz Kwiatkowski, Bolesław Kasprowicz i wielu innym, iż Sopot od prawie 70 lat jest miastem Akademickim, co w znaczącym stopniu wspomaga jego rozwój i stanowi istotny czynnik promocji. Przez ten okres czasu  Sopockie Uczelnie wykształciły co najmniej kilkadziesiąt tysięcy Absolwentów, którzy w wielkim stopniu rozjechali się  do pracy zarówno w naszym kraju, jak za granicę. Wielu Absolwentów żyje i pracuje na sześciu kontynentach, gdzie  swoją wiedzą, doświadczeniami i kompetencjami przyczyniają się do promocji naszej Uczelni oraz Sopotu.

Stowarzyszenie nasze stawia sobie za cel, aby zacieśnić więzi łączące kolejne generacje Absolwentów, którzy studiowały w naszym mieście.

Dlatego w dniu 25 czerwca 2016 roku wspólnie z władzami Uniwersytetu Gdańskiego zorganizujemy Zjazd Absolwentów WSHM, WSE i WE UG z okazji 70 -lecia Studiów Akademickich w Sopocie.

Mamy nadzieję, że powyższe Wydarzenie zyska aplauz wszystkich oraz poparcie Władz Sopockich a Jacek Karnowski prezydent m. Sopotu z radością obejmie nasz  Zjazd Patronatem Honorowym !

Uczestnicy Festynu na przygotowanych wcześniej stoiskach przystąpiły do składania swoich ofert, propozycji i usług w zakresie swojej działalności.

Wszyscy odwiedzający Skwer Kuracyjny Sopockiego Molo z wielką przyjemnością mogli zapoznać się z bogatą ofertą uczestniczących organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, w tym i naszego Stowarzyszenia.

Kierownictwo Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG w Sopocie: Elżbieta Przybylska, Michał Korkozowicz i Konstanty Awtuch z wielką przyjemnością przyjmowało liczne rzeszy, zwiedzających nasze stoisko. Nasze Goście z wielką atencją i uwagą wysłuchiwali od nas informacji o naszym Stowarzyszeniu, naszej działalności i naszych osiągnięć.

Po przekazaniu w pełni informacji zainteresowanym gościom wręczaliśmy nasze wydawnictwa, kwartalniki, albumy i aktualne ulotki.

Jak również na prośbę Gości/ Absolwentów, wyrażającym chęć do wstąpienia do członkowstwa naszego Stowarzyszenia wręczano Deklaracje.

Znaczna część zainteresowanych Absolwentów obiecała, iż osobiście odwiedzi nasze Stowarzyszenie i złoży deklarację członkowską !

Ponadto należy dodać, że wszyscy odwiedzający nasze stanowisko otrzymywały od kierownictwa Stowarzyszenia ulotki, na ich życzenie podawano napoje, a nawet bardzo smaczne słodycze.

 

Jednocześnie pragnę poinformować, że podawana przez kierownictwo Stowarzyszenia zwiedzającym nasza Ulotka „mówi” o krótkiej historii  i zakresie naszej działalności oraz oczekujących nas nowych zadań:

 1. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą Absolwentów SOPOCKIEGO OŚRODKA NAUK EKONOMICZNYCH, istniejącą od 1949 roku.

 Twórcami Stowarzyszenia byli Absolwenci Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, funkcjonującej od 1945 roku w Gdyni, przeniesionej w 1946 roku do Sopotu –  obecnie ul. Armii Krajowej 101.

  Tym samym, w 2016 roku minie 70 lat  od powstania w Sopocie Ośrodka Akademickiego, kształcącego ekonomistów różnych specjalności, zwłaszcza na potrzeby gospodarki morskiej.

 Z tej okazji zorganizujemy  ZJAZD WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW naszej ALMA MATER.  Dla jednych jest nią Wyższa Szkoła Handlu Morskiego, dla kolejnych roczników Wyższa Szkoła Ekonomiczna, a dla wszystkich Absolwentów od 1970 roku Uniwersytet Gdański.

Wśród nas nie powinno zabraknąć nikogo, kto zachował sentyment do tych młodzieńczych lat spędzonych nad Bałtykiem.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Absolwentów i Sympatyków!

 

Spotkajmy się w Sopocie w dniu 25 czerwca 2016 roku!

 

 1. Zakres działalności Stowarzyszenia obejmuje między innymi:
 • Tworzenie warunków, sprzyjających integracji towarzyskiej i zawodowej;
 • Pomoc koleżeńska Absolwentom;
 • Propagowanie osiągnięć Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych;
 • Kultywowanie tradycji i przekazywanie doświadczeń obecnym studentom;
 • Podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju polskiej gospodarki morskiej;
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z Absolwentami innych uczelni;
 • Organizowanie cyklicznych spotkań z ciekawymi i zasłużonymi Ludźmi Morza;
 • Uczestnictwo w spotkaniach rocznicowych Absolwentów naszych Alma Mater;
 • Przyjmowanie nowych członków i sympatyków do naszego Stowarzyszenia.
 1. Oczekujące nas zadania:
 • W październiku br. odbędzie się spotkanie zarządu Stowarzyszenia Absolwentów z opiekunami Kół Naukowych, działających na Wydziałach: Ekonomicznym i Zarządzania w celu uzgodnienia szczegółowych zadań oraz wzajemnej współpracy dotyczącej stosownego przygotowania 70-lecia Zjazdu w 2016 roku.
 • Koła Naukowe włączą się w opracowanie materiałów, zebranych przez Stowarzyszenie w ramach swojej działalności.
 • Zjazd zostanie poszerzony o warsztaty dla Kół Naukowych, które staną się doskonałą okazją do prezentacji dorobku i możliwości kooperacji z przedsiębiorstwami.
 • Koła Naukowe zadbają o udział w warsztatach swoich byłych członków, którzy świetnie funkcjonują obecnie w biznesie, mogących stanowić żywy dowód na możliwość osiągnięcia sukcesu dzięki ukończeniu studiów na UG w Sopocie.
 • Po części oficjalnej Zjazdu odbędzie się dyskusja panelowa na temat: „Czego studenci, którzy wkrótce będą absolwentami, oczekują od Stowarzyszenia Absolwentów..!?” Panelistami będą przedstawiciele Samorządu Studenckiego, Kół Naukowych oraz Pracowników naukowych. Mamy nadzieję, że Panel stanie się doskonałą okazją do wypracowania takiej koncepcji funkcjonowania Stowarzyszenia, która zbliży Absolwentów różnych roczników, dając możliwość wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń.

Reasumując, należy stwierdzić, że XIII Festyn Sopocki stanowi aktywną przestrzeń promocji działalności nie tylko naszego Stowarzyszenia, ale wszystkich organizacji pozarządowych.

W pewnym stopniu pokazuje on zaproszenie do współpracy dla poszukujących wsparcia, jak również dla poszukujących możliwości zaangażowania społecznego.

W naszej ocenie wrześniowy Festyn Sopocki potrzebuje wzajemnej współpracy, wymiany informacji i dzielenia się swoimi osiągnięciami i doświadczeniami.

XIII Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych jest świetną okazją do naszego podsumowania oraz prezentacji osiągnięć naszego Stowarzyszenia WSHM, WSE i WE Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.