Relacja ze spotkania Zarządu Stowarzyszenia z Dziekanami, pracownikami i studentami Wydziałów UG w Sopocie

przez | 23 czerwca 2015

W dniu 28 maja br. w sali nr 210 Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbyło się ważne spotkanie Zarządu Stowarzyszenia WSHM, WSE i WE UG z Dziekanami Wydziałów: Ekonomicznego p. prof. dr hab. Krzysztofem Dobrowolskim i Zarządzania p. prof. dr hab. Jerzym Bielińskim oraz reprezentantami pracowników UG (opiekunowie kół naukowych) a także przedstawicielami studentów, działających w  samorządzie i kołach naukowych  (w załączeniu lista uczestników ). Gospodarz spotkania p. Dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. dr hab. K. Dobrowolski serdecznie przywitał wszystkich zebranych. Następnie poprosił Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG p. mgr Romualda Meyera o przedstawienie zadań i zagadnień do omówienia na przedmiotowym spotkaniu. W swym wystąpieniu prezes Zarządu R. Meyer zaprezentował duży pakiet ważnych spraw związanych z planowanym w 2016 roku Zjazdem Absolwentów (w załączeniu planowany program Zjazdu 2016 rok).

Wystąpienie prezesa R. Meyera wysłuchano z wielkim zainteresowaniem, o czym świadczy aktywna dyskusja wszystkich zebranych uczestników spotkania.

W  dyskusji, jaka wywiązała się po prezentacji przygotowanej koncepcji Zjazdu 2016, zaakceptowano sugestie zgłoszone przez Dziekana Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Jerzego Bielińskiego.

Jak również z wielką radością przyjęto pomysły  Opiekunów Kół: p. Ewa Osiewicz, Magdalena Markiewicz, dr Renata Orłowska, Tomasz Gutowski, Michał Suchanek, Elżbieta Babula, Aleksandra Borowicz oraz z przyjemnością Studentów: p. prezes Piotr Deptuła, Mateusz Imko, Małgorzata Dąbrowska, Krzysztof Szumski, Sylwia Peliksze, Natalia Kruczek, Adam Czarnecki, Roksana Zdaniewicz, Robert Wasilewski, Róża Kamińska, Maciej Nowotnik, Kamil Zeidler, Tomasz Nowosielski, zmierzające do uczynienia ze Zjazdu bardzo ważnego elementu pracy Kół Naukowych w całym roku akademickim 2015/2016.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji przyjęto ważne  ustalenia z naszego Spotkania:

  1. W III dekadzie października br. odbędzie się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów z Opiekunami kół naukowych, działających na Wydziałach Ekonomicznym i Zarządzania w sprawie uzgodnienia szczegółów wzajemnej współpracy w przygotowaniu Zjazdu oraz włączenia się studentów w projekty realizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów.
  2.  Koła naukowe włączą się w opracowanie materiałów zebranych przez Stowarzyszenie w ramach swojej działalności. Tym samym powinien stanowić impuls do nawiązania stałych kontaktów Stowarzyszenia Absolwentów z pracownikami UG i aktywem studenckim.
  3. Zjazd zostanie poszerzony o Warsztaty Kół Naukowych, które staną się doskonałą okazją do prezentacji dorobku i możliwości kooperacji z przedsiębiorcami.
  4. Koła Naukowe zadbają o udział w warsztatach swoich Absolwentów, tzn. byłych członków Kół i Prezesów, założycieli funkcjonujących w biznesie, mogących stanowić żywy dowód na możliwość osiągnięcia sukcesu dzięki ukończeniu studiów na UG w Sopocie.
  5. Po części oficjalnej i ograniczonej do niezbędnego minimum odbędzie się dyskusja panelowa na temat: „Czego studenci, którzy za chwilę będą absolwentami oczekują od Stowarzyszenia Absolwentów”. Panelistami będą przedstawiciele Samorządu Studenckiego, Kół Naukowych oraz pracowników naukowych/opiekunów Kół Naukowych. Mamy nadzieję, że Panel stanie się doskonałą okazją do wypracowania takiej koncepcji funkcjonowania Stowarzyszenia Absolwentów, która spotka się z dużym zainteresowaniem obecnych Absolwentów oraz da możliwość dla wymiany wzajemnych doświadczeń.

Na zakończenie naszego spotkania, pełnego aktywnej dyskusji i dynamicznej konwersacji p. Dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. dr hab. Krzysztof Dobrowolski podziękował wszystkim uczestnikom za udział, jednocześnie wyrażając nadzieję na kontynuację tego rodzaju spotkań w niedalekiej przyszłości.

lista_uczestnikow_spotkania_28052015

tezy_na_spotkanie_z_dziekanami_28_maja_2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.