Możliwości aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

przez | 12 czerwca 2015

W dniu 22 maja 2015 roku na Wydziale Ekonomicznym  Uniwersytetu Gdańskiego w auli nr 8  w Sopocie odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG, przebiegające pod hasłem: „Możliwości aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+”. W spotkaniu wzięli udział sympatycy Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

Wiceprezes Zarządu Konstanty Awtuch przywitał naszego Gościa, prelegenta p. mgr  Andrzeja Chmieleckiego, członka naszego Stowarzyszenia oraz wszystkich uczestników wyżej wymienionego spotkania.

Nasz Prelegent podjął dość frapujący wielu temat, dotyczący wprost lub bezpośrednio większości przybyłych, jak również naszych bliskich i znajomych.

W pierwszej części wystąpienia p. A. Chmielecki przedstawił charakterystykę osób w wieku 50+, aktywnych na rynku pracy z punktu widzenia pracodawców. Stwierdził, że osoby w omawianej  kategorii wiekowej powinny uwypuklać swoje silne strony takie jak: odpowiedzialność, lojalność, umiejętność pracy zespołowej.

Nie koncentrować się na podciąganiu słabszych, wśród których młode pokolenie poszukujące pracy i tak będzie miało przewagę, przykładowo: mobilność geograficzna, praca w środowisku nowych technologii informacyjnych czy choćby zdolność wykorzystywania mediów społecznych.

W drugiej części prelekcji mgr Andrzej Chmielecki przedstawił zebranym zagadnienia związane  z organizacją publicznych instytucji rynku pracy wraz z ich zadaniami.

Poinformował zebranych, że do końca sierpnia 2015 jest jeszcze szansa na wykorzystanie wsparcia ze środków unijnych w ramach minionej perspektywy finansowej 2007-2013, dla której aktywizacja osób 50+, poszukujących pracy lub reorientacji zawodowej byłaby traktowana priorytetowo.

Nowa perspektywa 2014-2020 koncentruje się na wsparciu kategorii osób poniżej lat 30. Pierwsze konkursy w obszarze Wiedza-Edukacja Zarząd Województwa Pomorskiego zostaną prawdopodobnie ogłoszone w czerwcu 2015 roku. Rozstrzygnięcie wyżej wymienionych konkursów przewiduje się rozwiązać w drugiej połowie br.

Natomiast szybko i bez zbędnych opóźnień funkcjonuje system naboru pracowników w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES.

Nasz Gość, A. Chmielecki w trzeciej części swego wystąpienia przedstawił uczestnikom,   jak prawidłowo należy sporządzać własne CV, List Motywacyjny oraz przeprowadzać bardzo wazną rozmowę kwalifikacyjną.

W szczególności prawidłowo sporządzony życiorys musi być nakierowany na określonego adresata, uwypuklając informacje dla niego przydatne i nie stanowiąc w żadnym przypadku zestawienia osiągnięć kandydata do pracy  lub długiej listy doświadczeń zawodowych.

Obecnie 90% efektywnych rekrutacji odbywa się drogą elektroniczną, przynajmniej na etapie preselekcji, natomiast zbyt przeładowane dokumenty trafiają u rekruterów po prostu do kosza, jednym kliknięciem myszy.

Na zakończenie p. A. Chmielecki podkreślił szczególną uwagę na dużą rolę, jaką pełnią media społeczne, skąd  rekruterzy poprzez otwarte profile na FB, obecność na portalach typu LinkedIn, GoldenLine, jak również  analizę zasobów informacyjnych w Internecie – prawie wszystko wiedzą o kandydacie, zanim nastąpi pierwsze spotkanie kandydata z pracodawcą !!!

Wystąpienie mgr Andrzeja Chmieleckiego spotkało się z dużym aplauzem ze strony uczestników naszego spotkania.Zainteresowanie zebranych członków naszego Stowarzyszenia spotkaniem było ogromne, co należy podkreślić, że było ciekawą, realną i skuteczną prelekcją nt  „Możliwości Aktywizacji Zawodowej dla Osób w wieku  50 lat i więcej” .

Dyskusja na wyżej wymieniony temat była tak porywająca, że prowadzona było i  bezpośrednio po wykładzie i nieco późnej, przy gorącej kawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.