Relacja z aktywnego uczestnictwa w XII Sopockim Festynie Organizacji Pozarządowych

przez | 15 lutego 2015

W dniu 13 września 2014 roku w Sopocie odbył się już po raz dwunasty  Festyn Organizacji Pozarządowych, w którym aktywnie uczestniczyło nasze Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i WE UG.

Zgodnie z ustalonym Programem Festynu Sopockiego najpierw odbyła się Parada Pozarządowa. W przemarszu ul. Bohaterów Monte Cassino do Skweru Kuracyjnego Sopockiego Molo brali udział wszyscy uczestnicy Festynu w odpowiednio dobranych strojach, reklamujących swe organizacje, instytucje, grupy –  i my nasze Stowarzyszenie!

Należy dodać, że na czele Parady uczestniczył osobiście prezydent Miasta Sopot Jacek Karnowski!

Uroczyste rozpoczęcie Festynu nastąpiło o godz. 12:00 (w samo południe) na muszli koncertowej, gdzie nastąpiło wręczenie Nagrody Prezydenta Miasta Sopot „Sopockie Serce” dla organizacji pozarządowej za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Uczestnicy Festynu na przygotowanych wcześniej stoiskach przystąpiły do składania swoich ofert, propozycji i usług w zakresie swojej działalności.

Wszyscy odwiedzający Skwer Kuracyjny Sopockiego Molo z wielką przyjemnością mogli zapoznać się z bogatą ofertą uczestniczących organizacji pozarządowych, w tym i naszego Stowarzyszenia.

Praktycznie w Sopockim Festynie uczestniczyło, włącznie z naszym Stowarzyszeniem, około 60 organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i grup nieformalnych, działających w sferze pożytku publicznego, które aktywnie prezentowały swoją działalność.

Z przyjemnością kierownictwo Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG w Sopocie przyjmowało rzeszy zwiedzających, z wielką uwagą ich wysłuchując i informując ich o naszym stowarzyszeniu oraz naszej działalności, wręczając im nasze wydawnictwa, kwartalniki, albumy i ulotki itp.

Osobom, to jest absolwentom, wstępującym do naszego Stowarzyszenia i po wypełnieniu swej Deklaracji, wręczaliśmy wszystkim nowym członkom legitymacje, odznaki oraz sympatyczne bawełniane koszulki Stowarzyszenia! W ten sposób wstąpiło do Stowarzyszenia WSHM, WSE, WE UG w Sopocie około 20 członków. Znaczna część zainteresowanych Absolwentów obiecała, że osobiście odwiedzi nasze Stowarzyszenie i złoży deklarację członkowską!

Należy dodać, że wszyscy odwiedzający nasze stoisko otrzymały od kierownictwa Stowarzyszenia ulotki, na ich życzenie podawano napoje, a nawet bardzo smaczne cukierki czekoladowe!!! Podawana przez kierownictwo Stowarzyszenia Zwiedzającym nasza ulotka „mówi” o krótkiej historii  i zakresie działalności Stowarzyszenia.

Reasumując, należy stwierdzić, że Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych stanowi aktywną przestrzeń promocji działalności wszystkich podmiotów. Można rzec, że stanowi zarówno zaproszenie do współpracy dla poszukujących wsparcia, a nawet dla poszukujących możliwości zaangażowania społecznego.

W naszej ocenie wrześniowy Festyn Sopocki potrzebuje wzajemnej współpracy, wymiany informacji i dzielenia się swoimi doświadczeniami i poszukiwania inspiracji.

Edycja tegoroczna nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na fakt 25 rocznicy uchwalenia ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”, dającej wszystkim zainteresowanym prawo do zrzeszania się i podejmowania aktywności społecznej.

XII Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych jest doskonałą okazją do naszego podsumowania oraz prezentacji osiągnięć naszego Stowarzyszenia WSHM, WSE i WE Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie.

Historia Stowarzyszenia w pigułce i Wielki Jubileusz
Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą Absolwentów SOPOCKIEGO OŚRODKA NAUK EKONOMICZNYCH, istniejącą od 1949 roku.

Twórcami Stowarzyszenia byli Absolwenci Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, funkcjonującej od 1945 roku w Gdyni, przeniesionej w 1946 roku do Sopotu (obecnie przy ul. Armii Krajowej 101).

Tym samym, w 2016 roku minie 70 lat  od powstania w Sopocie ośrodka akademickiego, kształcącego ekonomistów różnych specjalności, często związanych z morzem.Z tej okazji nasze Stowarzyszenie organizuje ZJAZD WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW naszej ALMA MATER.

Dla jednych Absolwentów jest nią Wyższa Szkoła Handlu Morskiego, dla następnych roczników Wyższa Szkoła Ekonomiczna, a dla dzisiejszych Absolwentów Uniwersytet Gdański.

Zatem, Komu z morzem po drodze, tego nie może zabraknąć wśród NAS!

Działalność naszego Stowarzyszenia obejmuje między innymi:

  • Tworzenie warunków, sprzyjających integracji towarzyskiej i zawodowej;
  • Pomoc koleżeńska;
  • Propagowanie osiągnięć Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych;
  • Kultywowanie tradycji i przekazywanie wiedzy obecnym studentom;
  • Podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju polskiej gospodarki morskiej;
  • Nawiązywanie kontaktów z absolwentami innych uczelni;
  • Organizowanie cyklicznych spotkań z ciekawymi Ludźmi Morza;
  • Uczestnictwo w spotkaniach rocznicowych Absolwentów naszych Alma Mater;
  • Przyjmowanie nowych członków i sympatyków do naszego Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.